Share

RİSKLİ YAPI ANALİZİ

RİSKLİ YAPI ANALİZİ

RİSKLİ YAPI ANALİZİ

– Riskli yapılar, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır.

 

– Binalarında hasar olduğunu düşünen vatandaşlar mutlaka binalardaki bodrum katlardaki kolon ve kirişlere detaylı bir şekilde analiz yaptırmak gerekiyor.

 

– Riskli yapı tespiti, kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır.

 

– Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabiliyor.

ECVAL BİLİŞİM