Share

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp yeniden yapma canlandırma sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor.

Yürürlüğe giren 6306 sayılı kanunla birlikte bilgisizlik, maddi yetersizlikler veya yürürlükte olan kat malikleri kanunu gibi kanunlar nedeniyle tahliye, yıkım ve yenileme veya güçlendirme çalışmaları yapılamayan yapılara uygulama kolaylığı sağlanmıştır.

Binanızın ekonomik ömrünü tamamladığını veya riskli olduğunu düşünüyorsanız, kentsel dönüşüm kanunlarına göre Bakanlıktan lisanslı kuruluşlara risk bina tespit başvurusu yaparak, kentsel dönüşüm hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Avanart olarak, riskli görülen binayı analiz eder, tespitlerini ve çalışmalarını yaparak risk raporunu hazır hale getiririz. Hazırlanan bu rapor sayesinde, deprem risk raporuna sahip olabilirsiniz. Bu rapor sonucunda ömrünü tamamlamış olan binanızı hiçbir yere kaydırmadan bulunduğu yerde yenileyerek daha güvenli bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz.

avan art mimarlık

Kentsel dönüşüm hizmetlerini bu süreci iyi yönetebilecek, inşaat projesinden anlayan, iyi referanslara sahip ve insanların mağdur olmamasını sağlayan kuruluşlardan almanız daha sağlıklı olacaktır.

Kentsel Dönüşüm uygulamalarında hukuki süreçlerin iyi yönetilmesi ve kontrol edilmesi de bir diğer önemli noktadır. Avanart, bünyesinde hukuk departmanı bulunduran ve süreçleri çok iyi bilen bir uzman ekibe sahiptir. Bina risk tespitinin yapılması ile başlayan ve yapı tamamlandıktan sonra kat mülkleri tapularının alınması ile sonlanan bütün süreçte, kat maliklerinin haklarının korunması ve süreçlerin doğru yönetilmesi hususunda kat maliklerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

ECVAL BİLİŞİM